Online igehirdetés (.mp3)

Abban az esetben, ha weboldalunk átmenetileg nem üzemelne, az alábbi linken közvetlenül elérhetik online igehirdetésünket, amennyiben az adás folyamatban van. radio.juhand.hu

Rögzített felvételek

Igehirdetések szöveges formában

A hang és szöveges anyagok listájában a Name feliratra kattintva a legutolsó igehirdetés lesz legfelül.

Kiss Sándor
Takaró Tamás - 2020. 10. 02. 09:30
Címkék:
 

Szombaton (IX.26.) ért utol a híre, felesége mondta be könnyekkel
küszködve a telefonba, „Sanyi meghalt.”


Kiss Sándor gyülekezetünk tagja, presbitere évtizedek óta, és egyúttal
épületgondoka is volt. Gyülekezetünk ifjúsági óráira is járt nagy hűséggel,
ismeretségünk még onnan való. Ebből a fiatalkori ismeretségből barátság
szövődött, majd szolgálati, végül munkatársi kapcsolat.


Amikor a drága Somlyó Laci bácsi letette az úrasztali szolgálatot,
javaslatot kértem az utódjára nézve. Sanyit ajánlotta! Így állt, állhatott az
úrasztala mellett ő, a keresztelésekkor, és így állt az úri szent vacsorát
kiszolgáló két lelkipásztor között, az úrvacsorai kelyheket törölve, és borral
feltöltve azokat, majd úrvacsorázott ő is a szolgálattevők között.
Aki csak itt, és így láthatta is, érzékelhette, hogy ez az ember tudja is meg
hiszi is, hogy Isten szolgálatában áll, és ez Isten kegyelmes felmagasztalása
hűséges és alázatos életén.


Állhatatos, mosolygós és szerény, kevés szavú, de mindvégig sok és
sokféle szolgálatra kész életéért Istennek mondunk hálát!
Elmenetelével mi szegényebbek lettünk, de abban a reménységben
búcsúzunk, hogy ő hazaért a mennyei hajlékba, és a Jézusa által elkészített
helyét az örök öröm hazájában elfoglalta!


Köszönjük meg őt mennyei Atyánknak, az élő Istennek aki adta, aki
most elvette azt kérve Tőle, hogy vigasztalja meg gyászában és
veszteségében a családot és a gyülekezetet egyaránt!

 

 

Kiss Sándor presbiter testvérünktől 2020. október 14-én, szerdán 12.15
órakor veszünk végső búcsút a pesterzsébeti temetőkertben.

 

Takaró Tamás
emeritus lelkipásztor